Choroba refluksowa przełyku – co to jest?

Choroba refluksowa przełyku (GERD – gastro-esophageal reflux disease) jest jednym z częstszych schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego i dotyczy blisko 10% populacji krajów wysoko rozwiniętych. Związana jest z cofaniem się treści z żołądka i dwunastnicy do przełyku z powodu niewydolności fizjologicznej bariery antyrefluksowej. U większości pacjentów z GERD rozpoznaje się przepuklinę rozworu przełykowego. W trakcie trwania choroby dochodzi do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej przełyku i innych powikłań. Do rozpoznania wystarczy stwierdzenie uciążliwych,
w opinii pacjenta, typowych dolegliwości (opisanych poniżej). Dla potwierdzenia zwykle wykonuje się dodatkowe badania: gastroskopię, manometrię, impedancję ewentualnie
pH-metrię przełyku.

Skomentuj