Jak przygotować się do biopsji?

Co to jest biopsja cienkoigłowa?

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) to zabieg polegający na pobraniu do oceny pod mikroskopem komórek z guzka (zmiany). Badanie wykonywane jest bez znieczulenia. Pod kontrolą USG do guzka wprowadzona jest cienka igła (0,4-0,5mm), za pomocą której pobiera się materiał do badań cytologicznych. Prawidłowość położenia igły w zmianie powinna być potwierdzona na zdjęciu („princie”) z aparatu USG. Prawidłowe wykonanie badania nie gwarantuje, że pobrany materiał będzie wystarczającej jakości i pozwoli na postawienie rozpoznania. Jeżeli do igły dostanie się krew nie uda się postawić rozpoznania. Metoda stosowana w diagnostyce zmian tarczycy oraz węzłów chłonnych. Tej techniki można również użyć do opróżniania zmian torbielowatych piersi i tarczycy. 

Przygotowanie do biopsji cienkoigłowej: Biopsja cienkoigłowa nie wymaga szczególnego przygotowania. Wskazane jest jedynie przekazanie informacji na temat przyjmowanych leków upośledzających krzepnięcie krwi (np. acenokumarol, plavix, warfin) lub chorób powodujących takie zaburzenia (np. hemofilia, zespół von Willebranda).

Na czym polega biopsja gruboigłowa?

Biopsja gruboigłowa (BGI) to zabieg polegający na pobraniu do oceny pod mikroskopem wycinków tkankowych z guzka (zmiany).Badanie wykonywane jest pod kontrolą USG lub innych metod badań obrazowych (np., tomografii komputerowej czy mammografii) w znieczuleniu miejscowym. Na początku wykonuje się 1-2mm nacięcie skóry, a następnie wprowadzana jest specjalna automatyczna igła za pomocą której pobiera się od jednego do kilku fragmentów tkanki które trafiają do pojemnika z formaliną. Metoda dzięki znieczuleniu jest najczęściej niebolesna. Technika ta stosowana jest w diagnostyce guzów piersi, tkanek miękki, a w warunkach szpitalnych zmian w obrębie narządów miąższowych jamy brzusznej (np. wątroby).

Przygotowanie do biopsji gruboigłowej: Biopsja gruboigłowa nie wymaga szczególnego przygotowania. Wskazane jest jedynie przekazanie informacji na temat przyjmowanych leków upośledzających krzepnięcie krwi (np. acenokumarol, plavix, warfin) lub chorób powodujących takie zaburzenia (np. hemofilia, zespół von Willebranda). Ponieważ biopsja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym należy zgłosić lekarzowi ewentualne przebyte reakcje uczuleniowe na środki znieczulenia miejscowego (lignocaina, xylocaina).

Skomentuj