Usuwanie zmian skórnych i podskórnych

Spośród zmian skórnych kwalifikowanych do usunięcia wyróżniamy zmiany nowotworowe i nienowotworowe. Zmiany nowotworowe mogą mieć charakter łagodny i złośliwy. Niezwykle istotne jest wykrycie potencjalnie złośliwych zmian na ich jak najwcześniejszym etapie. Wycinanie znamion nowotworowych i wszelkich innych niepokojących  zmian skórnych to prawie bezbolesny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Najczęściej do usunięcia kwalifikowane są:

  • znamiona barwnikowe,
  • włókniaki,
  • kaszaki,
  • tłuszczaki
  • zmiany podejrzane – potencjalnie zagrażające zdrowiu (rak podstawnokomórkowy, czerniak, itp.)

Każdy zabieg poprzedza konsultacja podczas, której omawiane są z lekarzem wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu, dokładnie sposób zabiegu oraz postępowanie pooperacyjne. Większość zabiegów wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu są one z reguły niebolesne.

Wycięta zmiana zostaje niezwłocznie wysłana do pracowni patomorfologicznej w celu oceny histopatologicznej. Badanie trwa ok. 14 dni, a jego wynik (określenie charakteru zmiany – łagodna/złośliwa) ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu. Badanie histopatologiczne daje również odpowiedź, czy zmiana chorobowa została usunięta w całości. Odbiór oceny histopatologicznej wyciętej zmiany następuje średnio po 2-3 tygodniach po zabiegu.

Usuwanie łagodnych guzów piersi (tumorektomia sutka)

Kwalifikacja do zabiegu opiera się na wynikach badań obrazowych (USG, mammografii) oraz ewentualnie biopsji.Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym – środek znieczulający (najczęściej lignokainę) podaje się za pomocą igły i strzykawki (zastrzyk) w okolicy nacięcia skóry. Cięcie wykonywane jest z reguły w tzw. linii okołootoczkowej lub czasem w fałdzie podsutkowym – w celu uzyskania jak najlepszego efektu kosmetycznego. Po odnalezieniu zmiany (guza) jest ona wycinana z zachowaniem minimalnego marginesu. Ewentualne krwawienie zaopatruje się za pomocą elektrokoagulacji. Zabieg kończy zeszycie tkanki podskórnej oraz założenie na skórę tzw. steri-stripów – plastrów zastępujących szwy skórne. Następnie zakładany jest opatrunek uciskowo-chłodzący. W CM Dobra Diagnoza standardowo stosujemy opatrunki wodoodporne.

chirurgia ogólna i onkologiczna

dr n. med. Marcin Migaczewski

specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej

chirurgia ogólna i onkologiczna

dr n. med. Anna Zub-Pokrowiecka

specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej
bariatra

bariatria

lek. med. Anna Kwiatkowska (Zychowicz)

specjalista chirurgii ogólnej
bariatra

Certyfikowany Ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

dr n. med. Mateusz Rubinkiewicz

Certyfikowany Ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego