Usuwanie zmian skórnych i podskórnych

Spośród zmian skórnych kwalifikowanych do usunięcia wyróżniamy zmiany nowotworowe i nienowotworowe. Zmiany nowotworowe mogą mieć charakter łagodny i złośliwy. Niezwykle istotne jest wykrycie potencjalnie złośliwych zmian na ich jak najwcześniejszym etapie. Wycinanie znamion nowotworowych i wszelkich innych niepokojących  zmian skórnych to prawie bezbolesny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Najczęściej do usunięcia kwalifikowane są:

  • znamiona barwnikowe,
  • włókniaki,
  • kaszaki,
  • tłuszczaki
  • zmiany podejrzane – potencjalnie zagrażające zdrowiu (rak podstawnokomórkowy, czerniak, itp.)

Każdy zabieg poprzedza konsultacja podczas, której omawiane są z lekarzem wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu, dokładnie sposób zabiegu oraz postępowanie pooperacyjne. Większość zabiegów wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu są one z reguły niebolesne.

Wycięta zmiana zostaje niezwłocznie wysłana do pracowni patomorfologicznej w celu oceny histopatologicznej. Badanie trwa ok. 14 dni, a jego wynik (określenie charakteru zmiany – łagodna/złośliwa) ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji o dalszym postępowaniu. Badanie histopatologiczne daje również odpowiedź, czy zmiana chorobowa została usunięta w całości. Odbiór oceny histopatologicznej wyciętej zmiany następuje średnio po 2-3 tygodniach po zabiegu.

Usuwanie łagodnych guzów piersi (tumorektomia sutka)

Kwalifikacja do zabiegu opiera się na wynikach badań obrazowych (USG, mammografii) oraz ewentualnie biopsji.Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym – środek znieczulający (najczęściej lignokainę) podaje się za pomocą igły i strzykawki (zastrzyk) w okolicy nacięcia skóry. Cięcie wykonywane jest z reguły w tzw. linii okołootoczkowej lub czasem w fałdzie podsutkowym – w celu uzyskania jak najlepszego efektu kosmetycznego. Po odnalezieniu zmiany (guza) jest ona wycinana z zachowaniem minimalnego marginesu. Ewentualne krwawienie zaopatruje się za pomocą elektrokoagulacji. Zabieg kończy zeszycie tkanki podskórnej oraz założenie na skórę tzw. steri-stripów – plastrów zastępujących szwy skórne. Następnie zakładany jest opatrunek uciskowo-chłodzący. W CM Dobra Diagnoza standardowo stosujemy opatrunki wodoodporne.

chirurgia ogólna i onkologiczna

dr n. med. Marcin Migaczewski

specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej

chirurgia ogólna i onkologiczna

dr n. med. Anna Zub-Pokrowiecka

specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej
bariatra


Certyfikowany Ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

dr n. med. Mateusz Rubinkiewicz

specjalista chirurgii ogólnej
Certyfikowany Ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego